LP/2016/325 Predbežné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V názve smernice (str. 10) odporúčame uviesť úplnú citáciu smernice 2013/34/EÚ a za slovo „mení“ vložiť slová „a dopĺňa“ z dôvodu, že predmetná smernica sa nielen mení, ale aj dopĺňa v čl. 1 o odsek 1a, o kapitolu 10 a v čl. 49 o odsek 3a.