LP/2016/325 Predbežné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/013237/2016-74
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK:
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/325
Dátum začiatku MPK: 02.05.2016
Dátum konca MPK: 09.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2016
Ukončenie štádia: 02.05.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2016
Ukončenie štádia: 09.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)