LP/2016/313 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 39524/2016/110
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/313
Dátum začiatku MPK: 05.05.2016
Dátum konca MPK: 26.05.2016
Novelizované predpisy: 543/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.04.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2016
Ukončenie štádia: 26.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)