LP/2016/311 Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4945/2016/SVNM
Podnet: Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2015 predkladá splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny na základe článku 4 ods. 1 písm. a) Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/311
Dátum začiatku MPK: 27.04.2016
Dátum konca MPK: 12.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 27.04.2016
Ukončenie štádia: 27.04.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2016
Ukončenie štádia: 12.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.05.2016
Ukončenie štádia: 31.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)