LP/2016/284 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 391/2016-100
Podnet: na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 17 písm. d) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/284
Dátum začiatku MPK: 10.05.2016
Dátum konca MPK: 30.05.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.04.2016
Ukončenie štádia: 10.05.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 30.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 01.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)