LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Szilva, Štefan
Pripomienka k: čl. I, § 11
Dátum vytvorenia: 15.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zrušením vyhlášky č. 136/2009 Z. z. príde k zrušeniu obmedzení pre používanie aktívnych prvkov v podpisovaných elektronických dokumentoch, ktoré boli zverejnené podľa § 3 na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu. Je potrebné zachovať zverejňovanie týchto obmedzení z dôvodu pretrvávania pôvodných dokumentov a vzniku ďalších implementácií pre zachovanie interoperability. Zároveň je potrebné, aby Národný bezpečnostný úrad mal aj naďalej kompetenciu vydávať tieto obmedzenia a aby zastrešoval problematiku špecifických obmedzení vlastností formátov dokumentov, ktoré sa priamo odvíjajú od bezpečnostných požiadaviek pri používaní elektronického podpisu.