LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Illek, Ľubor
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka za Slovensko.Digital.

Pripomienka: Dopracovať dôvodovú správu tak, aby obsahovala jasný plán ďalšieho postupu, ktorý dá záruky, že termín realizácie ustanovenia §60 ods.10 nebude potrebné ďalej odkladať

Odôvodnenie: 
Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb mala podľa pôvodne schváleného znenia zákona č.305/2013 nastať už v auguste 2015. Následne bola táto lehota posunutá na august 2016 a to z dôvodu malého počtu právnických osôb (v ráde niekoľkých percent), ktoré si elektronické schránky aktivovali. Rovnaká situácia nastane s veľkou pravdepodobnosťou v auguste 2016. Neustále posúvanie termínu realizácie ustanovenia §60 ods.10 pokladáme za zlyhanie štátnej správy v tejto oblasti, priznanie nedostatočnej prípravy riešení umožňujúcich právnickým osobám pristupovať k elektronickým schránkam a nedostatočnej komunikácie s právnickými osobami.
Preto, keď už opätovné posunutie termínu je zdá sa nevyhnutné, považujeme za nutné vytvorenie konkrétneho plánu, akým spôsobom bude štátna správa postupovať ďalej tak, aby v čase uplynutia novonavrhovaného hraničného termínu – 1.2.2018 nenastala opäť rovnaká situácia. Tento plán je vhodné rámcovo uviesť v dôvodovej správe, alebo ako samostatnú prílohu materiálu.