LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Illek, Ľubor
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka za Slovensko.Digital.

Pripomienka: Vypustiť ods.5

Odôvodnenie:
Pravidlá elektronickej komunikácie v úradnom styku je vhodné riešiť zákonoch týkajúcich sa špecificky tejto agendy. Zákon č.305/2013 v súčasnosti už obsahuje ustanovenia týkajúce sa autorizácie úkonov v úradnom styku, nie je jasná vzájomná väzba s navrhovaným ustanovením ods.5, napr. v súvislosti s §59, ods.3 písm.g) zákona č.305/2013.