LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Illek, Ľubor
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka za Slovensko.Digital.
Pripomienka: Znenie ods.2 nahradiť nasledovným: „Overovanie zhody zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, alebo zariadenia na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate v procese certifikácie sa nevzťahuje na aplikáciu na vyhotovenie alebo overenie podpisov.“

Odôvodnenie: 
Podľa Art. 56 nariadenia o eIDAS: „z rozsahu certifikačnej povinnosti by sa mali vylúčiť aplikácie na vyhotovenie podpisov.“ Preto navrhované vyžadovanie procesu certifikácie aj pre aplikácie na vyhotovenie (alebo overovanie) podpisov považujeme za nesúlad s nariadením.

Zároveň z aktuálne platnej právnej úpravy nie je pre aplikácie na vyhotovenie a overovanie podpisov overenie zhody v procese certifikácie vo všeobecnosti vyžadované a nevidíme dôvod na sprísnenie pravidiel v tejto oblasti.