LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Za poslednú vetu navrhujeme vloženie novej vety, ktorá znie: „Úrad zabezpečuje poskytnutie výpisu z evidencie podľa druhej vety prostredníctvom orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu. 

Odôvodnenie: 
Ide o splnomocnenie pre úrad, v záujme získania právne relevantných informácií priamo od orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu.  

Túto pripomienku považujeme za obyčajnú.