LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
ŠUSR vyčísluje priamo vyvolaný vplyv na rozpočet v rokoch 2017 a2018  vo výške 260 000 € na každý rok. Tento negatívny vplyv spôsobuje predĺženie prechodného obdobia na povinnú aktiváciu elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek úpravou § 60 ods. 10  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadame doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy o sumu 520 000,-  € , a to konkrétne 260 000.- € v roku 2017 a 260 000 € v roku 2018 pre rozpočtovú kapitolu ŠÚ SR.