LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
8. V čl. III žiadame vypustiť body 1 a 2.

Odôvodnenie
Povinná aktivácia bezpečnostného osobného kódu v procese vydávania občianskeho preukazu je v súčasnej dobe ťažko realizovateľná, vzhľadom na demografické zloženie obyvateľstva, nedostatočnú úroveň informatickej znalosti a obavy zo zneužitia. Takto naformulované znenie by znemožnilo dodatočné zvolenie bezpečnostného osobného kódu po vydaní občianskeho preukazu. Vzhľadom na to, že navrhujeme vypustiť bod 1, bod 2 nemá opodstatnenie.