LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie odporúčam vypustiť, pretože činnosti v ňom uvedené z implementovaného nariadenia EPaR(EÚ) č. 910/2014 nevyplývajú.