LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V prílohe Prehľad sadzobníka správnych poplatkov“ odporúčam slová „ XX. Elektronický podpis“ nahradiť slovami „XX. Dôveryhodné služby“ a uvádzaciu vetu uviesť takto: „V sadzobníku správnych poplatkov XX. časť vrátane nadpisu znie:“.