LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
konkretizáciu pojmu „Implementačný štandard Overenie eIDAS.doc“ použitý v textovej časti.
Odôvodnenie: nie je jasné, kde sa Implementačný štandard Overenie eIDAS.doc“ nachádza, či ide o tabuľkovú časť uvedenú v texte „Mapovanie požiadaviek nepovinných implementačných aktov nariadenia eIDAS, ktoré neboli vydané, na štandardy NBÚ“ alebo ide o materiál „Overenie platnosti kvalifikovaných podpisov/pečatí a kvalifikovaných certifikátov podľa nariadenia eIDAS“ Verzia D.1 z 22. 03. 2016.