LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
v § 16a ods. 4 k slovám „technická norma“ doplniť číselné označenie tejto normy.
Odôvodnenie: chýbajúce označenie technickej normy upravujúcej obsah a štruktúru bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice.