LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
v § 16 zvážiť úpravu vo vzťahu k existujúcemu zoznamu oprávnení na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu.
Odôvodnenie: ÚJD SR odporúča, aby z textu vlastného materiálu vyplývalo, že udelené oprávnenia uvedené v zozname oprávnení na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu ostávajú bezo zmeny.