LP/2016/238 Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 620.687/2016-MEPO
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 743 z 21.10.2009
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/238
Dátum začiatku MPK: 28.04.2016
Dátum konca MPK: 19.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 14.04.2016
Ukončenie štádia: 28.04.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 25.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.05.2016
Ukončenie štádia: 25.05.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)