LP/2016/203 Štatút Úradu pre verejné obstarávanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: číslo záznamu: 44440/2016, číslo spisu: 6725-P/2016
Podnet: Prijatie nového právneho predpisu obsahujúceho úlohy pre úrad
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Táborská, Zita, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/203
Dátum začiatku MPK: 07.04.2016
Dátum konca MPK: 22.04.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 06.04.2016
Ukončenie štádia: 07.04.2016
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.04.2016
Ukončenie štádia: 22.04.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.04.2016
Ukončenie štádia: 28.04.2016
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)