LP/2016/1136 Správa o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady dňa 15. decembra 2016 v Bruseli

Hromadné pripomienky


Pridať
Správa o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej rady dňa 15. decembra 2016 v Bruseli