LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok.
V budúcnosti by sme uvítali otvorenie otázky navýšenia personálneho obsadenia na Stálom zastúpení pri Európskej únii v Bruseli vzhľadom na rozsiahlosť agendy zdravotníctva.