LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Prílohe č. 1
Dátum vytvorenia: 19.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, konkrétne v časti tabuľky  „Obchodná politika“  - Pozn. Personálne posilnenie o 1 systematizované miesto uvedené v rámci Coreper I – Konkurencieschopnosť predpokladá aj realizáciu úloh s prepojením na obchodnú politiku EÚ. Pôjde o zdieľanú agendu“ preformulovať nasledovne: Personálne posilnenie o 1 systematizované miesto uvedené v rámci Coreper I  s tým, že pôjde o rovnocennú realizáciu úloh spojenú s obchodnou politikou EÚ v rámci Coreper II. 

Zdôvodnenie:
Navrhované preformulovanie je v súlade s tým, ako je uvedené v texte vlastného materiálu.