LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 17.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V tabuľke č. 5 je potrebné upraviť údaje za priemerný mzdový výdavkov v obidvoch riadkoch v súlade s poznámkou pod tabuľkou tak, aby vyjadrovali údaje za jeden mesiac. V roku 2017 je zároveň potrebné zohľadniť účinnosť od 1. apríla 2017, a teda priemerný výdavok prepočítať na 9 mesiacov. Uvedeným sa priemerný mzdový výdavok vo všetkých rokoch upraví na 5 610 eur.