LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 17.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V materiáli je potrebné upraviť názov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.