LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 1, str. 3
Dátum vytvorenia: 16.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 1 na str. 3 – v tabuľke spravodlivosť, navrhujeme vypustiť justičnú spoluprácu.                     V doterajšej štruktúre táto agenda nebola výslovne uvedená. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné ju výslovne uvádzať. V prípade, ak má justičná spolupráca byť ponechaná, potom pre spresnenie je potrebné odstrániť pojem „medzinárodné aspekty justičnej spolupráce“, ktorý nie je zadefinovaný, a rozdeliť justičnú spoluprácu na dva celky: justičná spolupráca v civilných veciach a justičná spolupráca v trestných veciach, pričom justičná spolupráca v civilných veciach by sa presunula do prvého riadku (viď príloha).