LP/2016/1133 Aktualizácia štruktúry personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli v súlade s potrebami po predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastný materiál a príloha
Dátum vytvorenia: 13.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) už navrhol predkladateľovi, aby zahrnul do systematizovaných miest  pokrývajúcich sektorovú agendu aj 1 miesto diplomatického pracovníka pre oblasť priemyselného vlastníctva. Zdôvodnenie tohto návrhu a aj jeho konkrétne personálne zabezpečenie bolo súčasťou návrhu. ÚPV SR je pripravený o tomto návrhu s predkladateľom ďalej bilaterálne rokovať.