LP/2016/1109 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 70/2017-100
Podnet: vykonávacia smernica
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1109
Dátum začiatku MPK: 15.12.2016
Dátum konca MPK: 05.01.2017
Novelizované predpisy: 50/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.12.2016
Ukončenie štádia: 15.12.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2016
Ukončenie štádia: 05.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.01.2017
Ukončenie štádia: 10.01.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia: