LP/2016/1106 Návrh na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 303 z 25. júna 2014 k Zámeru – Vypracovanie koncepcie „Efektívnejšia, integrovaná distribúcia platieb verejnej správy občanom“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/021330/2016-621
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátený – 5 pracovných dní, ide o materiál nelegislatívnej, nekoncepčnej povahy a nevyplývajú z neho žiadne úlohy
Posledná zmena: 21.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1106
Dátum začiatku MPK: 13.12.2016
Dátum konca MPK: 19.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 13.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 21.12.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)