LP/2016/1105 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 295)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2016-26259/51260:1-sekr.
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 11.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1105
Dátum začiatku MPK: 20.12.2016
Dátum konca MPK: 29.12.2016
Novelizované predpisy: 245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.12.2016
Ukončenie štádia: 20.12.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia: 29.12.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.12.2016
Ukončenie štádia: 11.01.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)