LP/2016/1103 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády SR č. 467/2015 a uznesenia vlády SR č. 70/2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Koperdan, Ondrej
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 27.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V celom materiáli na rokovanie vlády slová „Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015“ navrhujeme zmeniť na:
„Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015“.

Odôvodnenie:
Navrhujeme doplniť novú úlohu pre ministerstvo spravodlivosti, vzhľadom na nedoriešené požiadavky doplnenia celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv SR o problematiku náboženského vyznania a viery.