LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiál
Dátum vytvorenia: 19.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Predložený návrh informuje len o hodnote a katastrálnom území predmetného majetku. Z dôvodu jednoznačnosti žiadame podrobnejšie doplniť, o aký majetok sa jedná a ako sa s ním plánuje nakladať.