LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu ako celku
Dátum vytvorenia: 19.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
3. Žiadame prehodnotiť alebo zdôvodniť rozsah činností, ktorými sa nová spoločnosť má zaoberať. Rozpis činností, ktorými sa má nová spoločnosť zaoberať, je pomerne rozsiahly, obsahuje okrem iného aj ubytovacie služby, či prevádzkovanie nocľahárne a chaty a iné aktivity. Návrhu chýba explicitnejšie uvedenie toho, čím sa bude firma zaoberať a aký bude jej účel, a tým pádom ako bude využívať nadobudnutý majetok. Z dôvodu nejasnosti predkladaného návrhu nie je možné dostatočne kvalitne posúdiť dopady na životné prostredie.