LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu ako celku
Dátum vytvorenia: 19.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
2. Žiadame uviesť konkrétny rozpis majetku, ktorý má byť prevedený na novú spoločnosť. Pomerne rozsiahly majetok sa prenesie na novovzniknutú spoločnosť (skoro 900 000 EUR), vo vlastnom materiáli je ale len vyčíslené, v ktorom katastri sa nachádza, aká hodnota, a že viac je v znaleckom posudku, ktorý k materiálu nie je priložený. Nie je teda vôbec jasné, aký majetok sa ide preniesť, iba kde sa nachádza.