LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu ako celku
Dátum vytvorenia: 19.12.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. Žiadame o prehodnotenie zámeru založiť spoločnosť Breziny, a.s. V súčasnosti  je  spoločnosť PN Tatry v dlhotrvajúcom súdnom spore a v predmetnej právnej veci bolo vydané predbežné opatrenie zakazujúce nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti. Opakovanie toho istého konceptu ešte raz nerieši podstatu a nepredíde podobným problémom v budúcnosti.