LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 19.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky.