LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 14.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
bez pripomienok