LP/2016/1082 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Breziny, a. s.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SŠHR-2016/01212-003-PRED
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/1082
Dátum začiatku MPK: 06.12.2016
Dátum konca MPK: 19.12.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 06.12.2016
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2016
Ukončenie štádia: 19.12.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)