LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 44 ods. 3
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V prípade § 44 ods. 3 ide o nadbytočné ustanovenie.

Odôvodnenie: podľa § 44 ods. 1 sa všeobecne záväzný predpis  o správnom konaní uplatňuje, ak zákon neustanovuje inak.