LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 23
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenia § 23 navrhujeme upraviť v zmysle pripomienky komory k § 2 písm. g). Zároveň navrhujeme odsek 1 v § 23 vypustiť. 

Odôvodnenie:
Z dôvodu odstránenia duplicitnej právnej úpravy pojmu žiadateľ, nakoľko ho definuje § 2, a súčasne z dôvodu pripomienky komory k § 2 písm. g).