LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 22 ods. 8
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť odsek 8 v § 22. 

Odôvodnenie
Pripomienka s cieľom umožniť uplatnenie opravných prostriedkov voči predmetnému rozhodnutiu, najmä za účelom nápravy v prípade pochybenia nadriadeného zamestnanca