LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 22 ods. 7
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 22 navrhujeme odsek 7 doplniť o novú vetu v znení: „Pri zaujatosti nadriadeného vedúceho zamestnanca konajúceho orgánu, ktorý nemá nadriadeného zamestnanca, rozhodne o námietke zaujatosti druhostupňový orgán.