LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 21 ods. 1
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh zákona v jeho druhej časti neupravuje napríklad obnovu konania. V uvedenom prípade resp. obdobných prípadoch požadujeme použitie všeobecného predpisu o správnom konaní. 

Odôvodnenie:
V texte pripomienky.