LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 20 ods. 7 písm. a)
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 20 ods. 7 písm. a) navrhujeme na konci vety slová: „oblasti rastlinnej výroby, živočíšnej výroby“ nahradiť slovom: „poľnohospodárstve a potravinárstve“.

Odôvodnenie: Vzhľadom na iné oblasti uvedené v texte ustanovenia je citovaná špecifikácia len na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu príliš úzka.