LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 20 ods. 7 písm. a)
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 20 ods. 7 písm. a) navrhujeme za slová „učebnom odbore“ doplniť slová: „alebo študijnom odbore“. 

Odôvodnenie: Na stredných školách sa pripravujú žiaci v učebných, ale aj študijných odboroch. Potrebné zahrnúť aj odbory, ktoré končia maturitnou skúškou, teda študijné odbory.