LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 9 ods. 1 písm. f) zaradenie žiadosti o poskytnutie podpory do opatrení s jednoročnými a viacročnými záväzkami
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby boli procesy v prípade tohto rozhodovania PPA upravené buď v tomto zákone alebo, aby sa na ne vzťahoval zákon č. 71/1967 Zb. – v opačnom prípade toto konanie PPA nemá zákonnú oporu, žiadateľovi vznikajú v priebehu tohto konania určité práva a povinnosti, ktoré nie sú nikde upravené, tzn. žiadateľ nemôže účinne obhajovať svoje práva a riadne plniť svoje povinnosti.

Zdôvodnenie:
V texte pripomienky