LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 4 ods. 3 písm. d)
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vynechať v texte § 4 ods. 3 písm. c) slovo: „jednoduchých“.

Odôvodnenie: 
Informačné a propagačné programy nie sú obstarávané ani definované ako „jednoduché“, takého hodnotenie je v texte zákona nadbytočné a v praxi môže byť aj nesprávne.