LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 2 písm. g)
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 2 písm. g) návrhu zákona je definovaný pojem „účastník konania“, ktorý sa v ďalšom texte návrhu zákona neuvádza.  Navrhujeme nahradiť pojem „žiadateľ“ pojmom „účastník konania“ v celej druhej časti návrhu zákona.