LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: § 1 Predmet zákona
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh zákona vymedzuje v druhej hlave prvej časti (§ 3 až § 10) aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory, rovnako aj pôdohospodársky poradenský systém, preto navrhujeme predmet zákona v § 1 rozšíriť o túto skutočnosť.