LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 45
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť prechodné ustanovenie vo vzťahu k využitiu inštitútu „preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania“ ku konaniam právoplatne skončeným pred nadobudnutím tohto zákona.