LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 37
Dátum vytvorenia: 09.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme z dôvodu zachovania čo najvyššej miery právnej istoty zavedenie maximálnej lehoty trvania prerušenia konania.